Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Organizacje i koła naukowe

 

 

W tej zakładce znajdują się niezbędne informacje dla studentów i doktorantów chcących uczestniczyć lub zakładać uczelniane organizacje, w tym koła naukowe, zespoły artystyczne i sportowe. Uwaga: odnoszą się one do procedur rejestracyjnych wszczętych przed wejściem w życie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Obecnie, zgodnie z art. 111 tej ustawy, obowiązek rejestracyjny został zastąpiony wymogiem niezwłocznego poinformowania rektora o powstaniu nowej uczelnianej organizacji studenckiej lub uczelnianej organizacji doktorantów.

zarządzenie rektora o organizacjach studenckich i doktoranckich

Informację taką, wraz z regulaminem organizacji i wykazem jej władz, składa się w Centrum Obsługi Studentów w rektoracie. Aby uniknąć dublowania już istniejących nazw, proponujemy uprzednie zapoznanie się z wykazem. Dotychczas dokonane rejestracje zachowują ważność.

 

 

 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.