Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Tok studiów

W zakładce „TOK STUDIÓW” zamieszczone zostały opisy procedur oraz wzory druków stanowiące podstawę ubiegania się o rozmaite sprawy w zakresie odbywanych studiów w Uniwersytecie. 

W związku z tym, że aktualnie obowiązują dwa regulaminy studiów, w zależności od daty rozpoczęcia studiów (zobacz: Najważniejsze akty prawne), upewnij się, że pobrałeś i wypełniłeś odpowiedni dokument.

Ponieważ proponowane druki mają formę wzorcową, sprawdź na wydziale/jednostce dydaktycznej:

  • czy masz wszystkie załączniki są wymagane do składanego pisma,
  • jaka jest procedura złożenia dokumentu,
  • czy Twój wydział nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków w związku ze składaną prośbą.


Wszystkie dokumenty składasz w swoim dziekanacie


Zobacz: Kontakt z dziekanatami.


Pamiętaj, że każda pisemna prośba wymaga Twojego własnoręcznego podpisu. 


Uwaga!!!


Od decyzji podjętej w indywidualnej sprawie studenckiej przysługuje odwołanie do rektora, za pośrednictwem organu pierwszej instancji (dziekana/kierownika/dyrektora jednostki dydaktycznej).

Jeśli będziesz miał problemy lub wątpliwości ze stworzeniem takiego odwołania, możesz skorzystać z pomocy:

 

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.