Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy studenckie

Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podczas studiów mają szerokie możliwości korzystania z wyjazdów zagranicznych, w ramach programów wymiany studenckiej, stypendiów oraz praktyk czy staży. Najbardziej popularny jest program Erasmus , umożliwiający realizację części studiów (jednego lub dwóch semestrów) w zagranicznej instytucji partnerskiej. Erasmus umożliwia również wyjazdy na staże.

 www.erasmus.us.edu.pl

Poza tym, studenci mają możliwość wyjazdu na staże zagraniczne i stypendia, między innymi oferowane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

 http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm

  

Zachęcamy do śledzenia strony Działu Współpracy z Zagranicą, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat aktualnych możliwości wyjazdowych i stypendialnych:

 http://dwz.us.edu.pl/

  

Program MOST adresowany jest do studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Program ten ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie w Polsce. Z Programu można skorzystać nie wcześniej niż po zaliczeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich lub drugiego semestru studiów I stopnia oraz pierwszego semestru studiów II stopnia.


Powrót

Wyjazdy studenckie

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.